top of page
Cappelens gate
Program: Transformasjon av kontorbygg til kombinert formål bolig og kontor
Sted: Skien
År: 2020-dd
Status: Under bygging


 

Skien Boligbyggelags kontorbygg fra 60-tallet transformeres til 2 etg. med nye moderne og effektive kontorlokaler for SBBL og 3 etg. med boliger. I stedet for å rive og bygge nytt er det lagt vekt på å bevare så mye som mulig av eksisterende konstruksjoner og materialer. Søyler og dekker i betong bygges videre på, samtidig som endringer gjør at bygget tilpasses dagens krav til standard og ny bruk. I tillegg har bygget blant annet flere elementer i sandblåst naturbetong, som  bevares og lar byggets karakter og historie møte det nye vi tilfører. Prosjektet får et spennende samspill mellom nytt og eksisterende og er et viktig, bærekraftig grep i Skien. 

bottom of page