top of page

STED arkitektur er et arkitektkontor som fokuserer på stedstilpasset arkitektur gjennom kvalitetsbevisste valg, godt samarbeid med oppdragsgiver 
og grundig analyse av kontekst og muligheter i hvert prosjekt.

Kontoret ble etablert i 2018 og består i dag av syv arkitekter med bred kompetanse. Vi jobber med mange ulike oppdrag i både stor og liten skala, for private og offentlige oppdragsgivere, og engasjerer oss sterkt for by- og tettstedsutvikling lokalt. Vi planlegger og former med fokus på å finne de unike, fremtidsrettede og realistiske løsningene. Løsninger som forskjønner og bidrar til en positiv utvikling av våre bygde omgivelser. 


STED tegner boliger, hytter, tilbygg, næring, offentlige bygg,
by- og områdeutvikling. 

Adresse:
Rådhusgata 1, 3724 Skien

mandag til fredag


t: 90 20 48 35
m: post@stedarkitektur.no
 

Hilde Førstøyl Futtrup 

Daglig leder, Partner, Arkitekt MNAL, 2006

IMG_3097 copy 3.jpg

Ida Næss

Partner, Arkitekt MNAL, 2010

652A9380-3.jpg

Gro Krüger

Arkitekt MNAL, 2016

652A9445.jpg

e: hilde@stedarkitektur.no
t: 90 20 48 35

Hilde (1979) har Master i Arkitektur fra NTNU i Trondheim (2006) og ETSAM Universidad Politécnica de Madrid (2003-2004). Hun jobbet 10 år hos Dyrvik Arkitekter i Oslo, for deretter å flytte hjem til Grenland og arbeidet for Børve Borchsenius Arkitekter frem til 2018.

Hennes spesialkompetanse er kultur-, næring- og leilighetsbygg, samt konseptutvikling for større og mindre prosjekter. Hilde har god erfaring med utvikling og gjennomføring av komplekse bygg, detaljprosjektering og prosjektledelse.

e: ida@stedarkitektur.no
t: 48 03 42 56

Ida (1982) har sin utdannelse ved NTNU i Trondheim (2004-2007), University of Cape Town (2007) og Master i Arkitektur fra Arkitekthøyskolen i Oslo (2010).

Ida har høy kompetanse på konseptutvikling, formgivning og i å skape romlige kvaliteter i et hvert prosjekt. Hun har erfaring med hele prosjektets løp,  fra mulighetsstudier og programmering, til detalj-prosjektering og oppfølging på byggeplass. Gjennom arbeid med prosjekter i variert skala og med ulike program har hun opparbeidet allsidig kompetanse. Fra tidligere har hun mye erfaring med prosjektering av skoler og helsebygg. Ida er spesielt engasjert i boligarkitektur, og brenner for å skape de gode stedene å være både inne i boligen og ute imellom husene. 

e: gro@stedarkitektur.no
t: 93 46 77 27

Gro (1985) flyttet til Skien fra Asker og har sin master i arkitektur fra AHO i Oslo (2016). Fra tidligere har hun også en toårig utdannelse i interiørdesign ved NKF i Oslo hvor hun tilegnet seg høy kompetanse på konseptutvikling, materialer og farge-bruk.

Gro har flere års erfaring fra Fristed Arkitekter i Asker og har sin hovedkompetanse innenfor stedstilpassede tilbygg, hytter og hus. Masteroppgaven til Gro handlet om bærekraftig transformasjon av urbane bygg med fokus på bruk av tre. Gro brenner for å hente lys og luft inn i arkitekturen med kvalitet i materialer og gjerne med plassbygde løsninger.

 

Oda Forstrøm

Arkitekt MNAL, 2013

652A9255-3.jpg

Andrea Ellefsen

Arkitekt MNAL, 2018

652A9368-4.jpg

Thomas Skinnemoen

Arkitekt MNAL, 2016

652A9276-9.jpg

e: oda@stedarkitektur.no
t: 41 45 39 96

Oda (1987) har sin Master i Arkitektur fra Arkitekthøyskolen i Oslo (2013). Hennes diplomoppgave omhandlet transformasjon av havna i Kragerø med et kulturhus som harmonerer med byen og lager nye offentlige gangveier og plasser både ute og inne. Hun har høy kompetanse på kvalitetssikring og prosjektering av komplekse bygg.

Oda jobbet i 9 år hos A-lab i Oslo med hovedfokus på prosjektering og gjennomføring av store prosjekter med flere sammensatte bygg, og hovedvekt på boliger i alle faser fra konsept og ned til siste detalj.

e: andrea@stedarkitektur.no
t: 47 88 83 21

Andrea (1992) er fra Horten og har sin Master i Arkitektur fra Bergen Arkitekthøgskole (2018) og Aalto University i Finland (2016). I tillegg har hun et tidligere fagbrev som mediegrafiker og jobber freelance som fotograf i sitt eget enkeltmannsforetak

Andrea har erfaring innen bolig og stedsutvikling og har jobbet mye i både stor og liten skala. Hennes hovedkompetanse er innenfor tidligfase og mulighetsstudier, der hun brenner for å tilføre kvalitet, identitet og et stedstilpasset uttrykk til hvert prosjekt. Andreas diplom-oppgave omhandlet transformasjon av tidligere verftsområde på Laksevåg i Bergen, og Andrea brenner for å skape gode koblinger mellom gammelt og nytt, i arkitektur og stedsutvikling. 

e: thomas@stedarkitektur.no
t: 47 37 65 96

Thomas (1988) har sin Master i Arkitektur fra NTNU i Trondheim (2016) og PUVC i Chile (2014), i tillegg til byggstudier ved NTNU. Han har stor interesse for og praktisk erfaring med byggeri og konstruksjon, inkludert kursing i møbelsnekring. 

De siste 6 årene har Thomas jobbet for Brendeland&Kristoffersen arkitekter i Trondheim, med hytter, bolig og meritterte prosjekter av offentlig karakter, med fokus på detaljering, så vel som stedstilpasning. Parallellt har han jobbet ved arkitektutdanningen på NTNU, hovedsakling med bolig. Thomas er lidenskapelig interessert i våre bygde omgivelser, både i og utenfor hjemmet, og spesielt i møte med sted og omgivelser. 

Christiana Thorsen Clarke

Arkitekt MNAL, 2015

652A9182-7.jpg

e: christiana@stedarkitektur.no
t: 92 03 65 84

bottom of page