FERDAHEIMEN

PROGRAM: Fritidsbolig
STED: Stadt

ÅR: 2019-
STATUS: Under bygging

Ferdaheimen er et tidligere pensjonat som nå brukes til feriebolig. Huset har en fantastisk beliggenhet nede mot kaien og fjæra, på et lite tettsted på Stadtlandet. Prosjektet dreier seg om fasadeendring og ny adkomst med en solid trapp og inngangsparti i corten-stål. Hovedfokus var å skape et mer privat inngangsparti og et skjermet uterom mot fjorden. Med en beliggenhet med mye vær og vind er det lagt stor vekt på materialer som er holdbare og varige, som har farger som tilpasser seg stedet og naturen, og blir vakrere med tiden.