HELLERISTNINGEN

PROGRAM: Leilighetsbygg
OPPDRAGSGIVER: Asker Entreprenør

BYGGHERRE: Bunde Eiendom
STED: Åskollen, Drammen

ÅR: 2019
STATUS: Detaljprosjekt, byggeplassoppfølging. Ferdigstilt.

AREAL: 9 000m2

Helleristningen 25 er et leilighetsprosjekt på Åskollen i Drammen med utsikt over Drammensfjorden. Prosjektet består av 73 leiligheter fordelt på tre bygg med underliggende parkeringskjeller som binder de tre byggene sammen. Mellom byggene er det etablert gode utearealer.

Prosjektet er bygget i tre og prefab betongelementer. Trekledning på fasader fra Marnar Bruk.