top of page
Grenland Arena
Program: Kontor, Skole, Garderober
Sted: Skien
År: 2019 - 2023
Status: Ferdigstilt
 

Odd Stadion / Grenland Arena er et bygg med mange leietakere og har gjennomgått store endringer de siste årene. Vi har bistått med planløsninger for omdisponering av arealene for de ulike leietakerne, tegnet løsninger for fast møblering og fulgt opp endringene på byggeplass. Det har vært fokus på å få til gode planløsninger som oppfyller krav til dagslys på arbeidsplassene i den dype bygningskroppen som kun har dagslys fra en side. Kontorskillevegger er gjenbrukt i størst mulig grad. 

Blant leietakerne er Odds ballklubb, Voksenopplæringen og Kvalifiserings- og integreringsenheten (KIE) i Skien og Telemark Toppidrett Gymnas. 

bottom of page