top of page
Kruksdalen
Program: Fritidsbolig
Sted: Bamble
År: 2020-dd
Status: Pågående
 

Eksisterende hytte ligger i et gammelt hyttefelt og oppdragsgiver ønsket å få tegnet en moderne hytte som var mer effektiv og bedre tilpasset situasjonen. Hytta ligger innenfor hundremeterssonen mot sjø, og har noe sjøutsikt gjennom en skorte i berget. Nærhet til vei gjør at hytta har fått en mer tett og beskyttende bakside, mens den åpner seg opp mot uteplassen og sjøen i sør. 

bottom of page