top of page
Meierikvartalet
Program: Transformasjon, nybygg og byutvikling
Sted: Skien 
År: 2022 -
Status: Skisseprosjekt

Oppdragsgiver: Meierikvartalet Skien AS
Landskapsarkitekt: Landskapskollektivet AS

 

Meierikvartalet er et av de viktigste sentrumskvartalene i Skien, som nå skal revitaliseres. Målet er å skape et levende bykvartal med gode byrom, attraktive boliger og næringslokaler gjennom å transformere eksisterende bygningsmasse og bygge  nye moderne bygg. Den historiske identiteten skal bevares, fremheves og bygges videre på i godt samspill med ny spennende arkitektur. 

STED arkitektur tegner et nytt kontorbygg langs Prinsessegata, et kombinert bygg med næring og leiligheter, P-kjeller og to nye byrom i sentrum av kvartalet. Mot Skistredet, Henrik Ibsens gate og Telemarksgata blir det både nybygg og transformasjon av eldre verneverdig bebyggelse til næring og bolig. 

bottom of page