top of page
Meierikvartalet
Program: Transformasjon, nybygg og byutvikling
Sted: Skien 
År: 2022 -
Status: Skisseprosjekt

Oppdragsgiver: Meierikvartalet Skien AS
Landskapsarkitekt: Landskapskollektivet AS

 

Meierikvartalet er et av de viktigste sentrumskvartalene i Skien, som nå skal revitaliseres. Målet er å skape et levende bykvartal med gode byrom, attraktive boliger og næringslokaler gjennom å transformere eksisterende bygningsmasse og bygge  nye moderne bygg. Den historiske identiteten skal bevares, fremheves og bygges videre på i godt samspill med ny spennende arkitektur. 

STED arkitektur tegner bolig- og næringsdelen av kvartalet, og Asplan Viak tegner et nytt kontorbygg som strekker seg langs med Prinsessegata. 

bottom of page