top of page
Moske
Program: Moske
Sted: Skien
År: 2020 - dd
Status: Søknad
 

Telemark Islamske Trossamfunn holder til i et murbygg fra 60-tallet, men vokser og har behov for mer plass, universell tilgjengelighet for alle og forsamlingsrom for kvinner og barn. Vi har tegnet et tilbygg med form gitt ut fra geometriske former og en forbedret generell logistikk i hele bygget. Noen av de mest elementære moskeene som finnes består nesten kun av et enkelt kvadratisk rom med en mirab og kuppel. Disse elementene er typiske for moskeer og har både praktisk og symbolsk verdi. Det var et ønske å få inn disse elementene for å tydeliggjøre bruken av bygget, samtidig som det har vært viktig å få til en stedstilpasset bygning. Det er derfor valgt forenklede former, samt bruk av tre i tillegg til mur. 

bottom of page