top of page
Rakkestad
Program: Fritidsbolig
Sted: Bamble
År: 2021
Status: Ferdigstilt

Areal: 25m2 eksisterende hytte
69m2 tilbygg

 

Utvidelse og ombygging av en liten sommerhytte fra 1966. Tomten ligger høyest oppe på en skogkledt kolle med fantastisk utsikt utover fjorden. Den gamle hytta er omkranset av knauser og trær, og det nye tilbygget er varsomt tilpasset terrenget på tomten. Tilpasningen til høyder, fjellformasjoner og knauser har vært styrende for formgivningen og organiseringen av bygget. Materialbruk på det nye tilbygget er hovedsakelig thermofuru som gråner med vær og vind. Vinduer og dører er gitt en sommergul farge.   

bottom of page