top of page
Venstøp
Program: Bolig
Sted: Skien
År: 2019
Status: Ferdigstilt

Prosjektet vant Skien kommunes Byggeskikkspris 2020


 

Ny bolig på et gammelt småbruk nær Skien sentrum. Hovedhuset med garasje, hønsehus og låve danner til sammen et skjermet og lunt gårdstun. Tunet og gården ligger åpent til omgitt av åkerlandskap, med et grønt vegetasjonsbelte mot øst og boligfelt lenger mot vest.  

Den nye boligen viderefører den gamle organiseringen på tunet med et våningshus i to etasjer, og et lavere bryggerhus vinkelrett på hovedhuset. Boligen er et moderne, robust trehus med fokus på byggekost og en praktisk og effektiv hverdag. Hovedfokus har vært å ivareta gårdens identitet, både i forhold til organisering, farger og materialbruk. Utsikt og siktlinjer til omgivelsene rundt har vært retningsgivende for planløsning og uttrykk.

bottom of page